Herstel van Balans

minder stress, meer zelfvertrouwen

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT, waardoor er een grote kans is dat het consult gedeeltelijk vergoed wordt door je ziektekostenverzekeraar.

 

NEI is een door zorgverzekeraars erkende werkwijze en je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Check zonodig vooraf bij je ziektekostenverzekeraar of je voor een vergoeding in aanmerking komt en/of kijk op de website van het CAT: www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars

 

Van toepassing zijn de volgende codes:

- prestatiecode 24513 Lichaamsgerichte psychotherapie; Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

- prestatiecode 24500 Psychotherapie; Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Voor meer informatie over de prestatiecodes kun je kijken op www.catcomplementair.nl/soorten-therapie

Als je negatieve gedachten veranderd in positieve zal dat je gezondheid verbeteren!